headerháttér

A Dél – Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter projektzárása

2014-12-29

2014. december 29.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN LEZÁRULT A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KLASZTER KÉT ÉVES FEJLESZTÉSI PROJEKTJE

A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter azzal a céllal alakult 2012-ben, hogy a régió épített, tárgyi és szellemi kulturális örökségén alapuló turisztikai szolgáltatók együttműködését erősítse. Célja a tagok érdekközösségének felismerése és közös eredmények elérése a turisztikai szolgáltatások fejlesztése és értékesítése terén. A projekt zárására 2014. december 31-én került sor.

A klasztertagok érdekeit felismerve, az általunk végzett tevékenységek eredményességének, saját és közös versenyképességük növeléséhez a menedzsment szervezet olyan feladatokat vállalt fel, melyek egyenként csak alacsony hatékonysággal lennének kezelhetőek. A klasztertagok felismerték, hogy számos területen tudják segíteni egymás, mint például

– az örökségturizmussal kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálása,

– kutatóhelyek és az örökségi helyszínek közötti innovációs fejlesztések, illetve igények közvetítése,
– fejlesztések, marketingprogramok összehangolása,
– egységes arculati elemek alkalmazása,

– hosszútávon kiemelkedő örökségi értékekkel rendelkező települések összefogása,
–  klasztertagok összehangolt, közös bázison szervezett humán erőforrás fejlesztése,
–  informatikai fejlesztések, digitális technológia fejlesztéseinek alkalmazása.

A klaszter tevékenységét a Dél-Dunántúli régióban fejtette ki. Közös infópont rendszert hoztunk létre a régió hét legjelentősebb turisztikai desztinációjában, kiadványokat, weboldalakat, imázsfilmet és riport sorozatokat készítettünk. Támogatásunkkal valósultak meg jelentős rendezvények, mint például a dunaszekcsői Lugio napok, a pécsi Örökség Fesztivál és Örökség Napok, a pécsi Nemzetközi Örökség Konferencia. A projekt eredményeként elkészült Pécs város interaktív, multimédiás 3D virtuális térképe, egyedi attrakció és szolgáltatásfejlesztési terveket és ezekhez kapcsolódó örökségpedagógiai foglalkozásokat dolgoztunk ki. Elkészült Baranya-, Tolna-, és Somogy megye kulturális turisztikai szolgáltatóinak, örökségeinek adatbázisa, az örökséghelyszínekkel és attrakciókkal kapcsolatos szerzői jogi és védjegyoltalmi kérdések jogi szabályozása, örökség kutatást és mítosz gyűjtést, alkotói pályázatot, újságíró study tourokat szerveztünk és turisztikai fejlesztési terveket dolgoztunk ki.
A klaszter gesztor szervezete a pécsi tv-tornyot üzemeltető Friedwald Kft. A klaszter projektelemeit részben a klaszter tagjait alkotó vállalkozások, részben külső vállalkozók valósították meg.

A klaszter kialakítása az Európai Unió  támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összege 42,2 millió forint volt. A projekt azonosító száma: DDOP-2.1.3/A-12-2012-0002

További információ kérhető:
Szász István, klasztermenedzser
Elérhetőség: 72/210-446, www.kulturizmus.hu, friedwaldkft@gmail.com

infoblokk_kedv_final_RGB_ERFA

A hivatalos sajtóközlemény megtekinthető itt:

záró sajtokozlemeny