Pályázati és tudományos eredmények hasznosulása

Az összes cikk, Építészet, Marketing, Turizmus, Videótár

Magyarország legmagasabb épülete

 

epuletek

A  Magyarország legmagasabb épülete körül kialakult vitában a szavaknak, fogalmaknak és a tudományos alaposságnak döntő szava lehet. A tét a városmarketing szempontjából jelentős, hiszen ebből egy egész város profitálhat.

A Pécs esetében 2012-ig lényegében kihasználatlan potenciál egy olyan marketing előny, amely immár 40 éve szó szerint a városlakók orra előtt áll. A feladat a marketinges szakember számára egy jól kommunikálható, számszerűsíthető adat, melyet megfelelő kontextusba helyezve máris elérhető a cél: legyünk valamiben elsők. Már csak a fogalmak tisztázása marad hátra, melyhez hívjunk Szakértő segítséget:

—————————————————————–

A Szakértő: Keresztes Béla építész, Pécsi Építész Kör

Először is mi az az építmény, épület?
Az építmény, épület fogalma az építési törvény (Étv.) szerint a következők:

a) Építmény (az épület, műtárgy gyűjtőfogalma): építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is.

b) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

c) Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

A fentiek alapján a tv-torony és kilátó mint műszaki létesítmény funkciójából adódóan egyértelműen besorolható az épület fogalmába. Ha csak távközlésre és műsorszórásra szolgálna műtárgyként definiálhatnánk ez nem lenne helyes, de ebben a létesítményben kilátó, kiállítási tér valamint az üzemeléssel kapcsolatos munkaterek és raktárak is üzemelnek. Amennyiben a fenti funkciókat együttesen magában hordozza a tv-tornyunk akkor már az épületként is meghatározhatjuk mivel kimondható, hogy jellemzően emberi tartózkodás céljára is szolgál.

A fenti érvelés alapján, valamint a versengő létesítmények paramétereit is figyelembe véve ma Magyarország legnagyobb épületeként tarthatjuk számon a PÉCSI TV_TORONY ÉS KILÁTÓ épületét.

—————————————————————–

A marketinges: Szász István

Tv-torony vs. Wikipédia 2012.

Forrás: PannonTv

A hasznosulás jele, hogy a fél éves kampány során végül a Wikipédiára felkerült első helyezés, a kampány során keletkezett több száz Facebook követő és a Tv-torony weblapjára érkezett szavazói aktivitás. További előny az tudati változás, melyet elsőként ismert  fel a Magyar Turizmus zRt Dél-Dunántúli Marketing Igazgatósága, és a Pécsi TDM Szervezet, akik elkezdték használni promóciójukban a “Magyarország legmagasabb épülete” fogalmat.

 

 

Comments are disabled.