Pályázati és tudományos eredmények hasznosulása

Az összes cikk, Turizmus

A turisztikai piac kihívásai

A mai globális gazdaság térképe tele van klaszterekkel, különleges központokkal. A turisztikai klaszter a turizmus tevékenységeiben érdekelt vállalatok, szolgáltatások és intézmények földrajzi koncentrációja. A turisztikai klaszterek stratégiai marketingjével foglalkozó jelen tanulmány kiindulópontjának a helymarketinget és a turizmusmarketinget
tekinti.

A tanulmány a dél-dunántúli turisztikai régió példáján keresztül mutatja be, hogyan
járul hozzá innovációval, termékfejlesztéssel és stratégiai marketingtevékenységekkel
a turisztikai klaszter a regionális turizmus versenyképességének a növeléséhez.

A TURISZTIKAI PIAC KIHÍVÁSAI

Szerző: Gonda Tibor – Spiegler Patrícia, 2012.

A régiók között kialakult verseny a turizmus szempontjából is figyelmet érdemel. A globalizált gazdasági körülmények között a térségek versenyeznek egymással, hogy minél több turistát vonzzanak, valamint, hogy élvezhessék a turizmus sokoldalú gazdasági és társadalmi hatásait. Az egyre többfelé ágazó és egyre erősödő versenyben azok a térségek állják meg a helyüket, amelyek innovatívak, azaz mind a szervezeti felépítést, mind az irányításhoz és a további fejlesztéshez szükséges eszközöket tekintve lépést tartanak a kor követelményeivel (Spiegler 2009). Az együttműködés és a hálózatosodás több mint trend, hiszen nemcsak egy irányzatról van szó, amit egyre többen követnek, hanem olyan sikeres és innovatív, kreatív szervezeti formáról is, amelyet a szükségszerűség, a fokozódó nemzetközi verseny hív életre. Az együttműködés különböző formái szinergiák megjelenését eredményezik, ami szükségszerűvé teszi az együttműködést az addig akár konkurensként működő vállalkozások, szervezetek között. A piac ugyanis komplexitást, heterogenitást és innovativitást követel meg a résztvevőktől, ami együttműködéssel teremthető meg.

A teljes tanulmány letölthető a Dokumentumtárból, de előtte kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Comments are disabled.